Cursus Data visualiseren voor journalisten

Wat is het doel van de cursus Data visualiseren? 

Een plaatje vertelt nu eenmaal meer dan een cijferbrij. Je verhaal sterker maken door sprekende beelden die gebaseerd zijn op gedegen research. Doel is visualiseren van data met Excel en visuele hulpmiddelen die zorgen voor een betere  look and feel in je product.

Alle onderdelen  van het programma zijn stap-voor-stap uitgewerkt. Bijna overal zijn videofilmpjes van beschikbaar. Moet je over speciale kennis / vaardigheden beschikken?

Nee, je hoeft geen specialist in rekenen, in cijfers of in het toepassen van software te zijn.

 

Tijdens vier bijeenkomsten gaan we  in op:

1. Werken met gratis data van het CBS en bewerken met Excel
2. Visualiseren van data met behulp van Excel
3. Visualiseren van data met Infogram
4. Visualiseren van data met Flourish

Tussen de bijeenkomsten in, stuur je eigen datasets in die van feedback worden voorzien.

Je docent en coach  is Piet Kaashoek. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, Algemene Taalwetenschap (UvA) en was 40 jaar verbonden als taaldocent op Fontys Hogeschool Journalistiek (Tilburg) en auteur van  meer dan 30 titels op het gebied van Nederlands, taal, datajournalistiek en geschiedenis.

Wie deelneemt begint met het insturen van een journalistiek thema waarbij data worden gezocht tijdens de cursus. Je ontvangt het boek  Kaashoek, P.M. en M. Willemars (2016), Journalistiek denken en doen, Amsterdam: Boom. ISBN: 9789089538109
Bij het boek zit gratis online ondersteuning:
www.journalistiekdenkenendoen.nl

Per bijeenkomst ben je gemiddeld 5 uur kwijt, met voorbereiding, cursus volgen, werk insturen en feedback verwerken. Samen zo’n 20 uur tijdens de cursusduur. In de cursusplanning houden we rekening met tussenperiodes van twee weken.
Aan het einde de cursus krijg je een certificaat.

De cursus  kost € 335,–  Wie gebruik wil maken van persoonlijke, niet-groepsgebonden, begeleiding, betaalt een meerprijs. Samen met de docent maak je nadere afspraken en kun je in je eigen tempo aan het werk. 

© Copyright 2021 Bureaucontext.nl