Onderzoek en advies

Onderzoek  dat door Bureau Context wordt uitgevoerd staat altijd in het teken van (journalistieke) producties. Daarbij gebruiken wij ArcGIS, een GIS-programma dat de onderzoeker in staat stelt om gemakkelijk patronen te ontdekken. Deze patronen geven inzicht in gelijkblijvendheid, toename of afname van bepaalde onderzoeksobjecten. Zodra die gelabeld zijn aan locatiedata, is te zien welke veranderingen er optreden.
Concreet: We stopten alle data van illegale lozingen van drugsafval in de ArcGIS-database en zagen dat er een patroon zichtbaar werd in de tijd. De dumpings verplaatsten zich van het oosten van de provincie Brabant naar het westen, op de lijn Antwerpen – Rotterdam. Lees erover in Brabant Kennis.
Voor vergelijkend onderzoek kiest Bureau Context bij voorkeur voor tijdlijnen. Zo deden we onderzoek naar de mate van nieuwswaardigheid van een bouwvakblad in vergelijking met twee landelijke kranten  in dezelfde periodes. Dat gedurende enkele maanden. Conclusie was dat de redactie van de opdrachtgever een kwaliteitsverbetering diende in te zetten. De aanbevelingen die daarop volgden zouden anders niet veel effect hebben.  Adviezen hadden betrekking op het lezerspubliek, op de vormgeving, op scholing in journalistieke genres, op training in het schrijven aantrekkelijke leads (ja, hoe doe je dat?) en op taalverzorging.

Wil je een plaatselijk (journalistiek) medium opzetten, we helpen je graag met raad en advies. De meest gekozen vorm is een blog. Meestal een WordPress. Kijk hoe wij het deden voor Goirle met Goirlenet.nl
© Copyright 2021 Bureaucontext.nl