Cursus Eindredactie

Wat is het doel van de cursus Eindredactie?

De cursus Eindredactie is in het bijzonder gericht op eindredacteuren, communicatiemedewerkers en beroepsschrijvers die verantwoordelijk zijn voor het correct en in perfect Nederlands bekijken van kopij. Als een organisatie of een medium naar buiten treedt, of het nu om journalistiek gaat of om zakelijke teksten in een bedrijfscontext, dan mogen er geen fouten gemaakt worden.
De cursus gaat uit van de zeventrap: de tekst, de informatie, de intro, de alinea’s, de volgorde van de opbouw, de zinnen, de woorden, de tekens. In de training gaat het erom niet alleen inhoudelijk, maar ook argumentatief te overleggen met tekstschrijvers, veelal freelancers die content aanleveren. Je kunt een snelle blik werpen op de online quiz.  Om de quiz te spelen: ga naar socrative.com; log in als student; kies het roomnummer van Piet Kaashoek (871254); kies een id of avatar. Spelen maar. 

Tijdens vier bijeenkomsten gaan we  in op:

1. Tekst, informatie en intro
2. Alinea’s en volgorde opbouw
3. Zinnen en woorden
4. Afwerking: spelling en interpunctie

Tussen de bijeenkomsten in, stuur je teksten in die van feedback worden voorzien.

Je docent en taalcoach  is Piet Kaashoek. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, Algemene Taalwetenschap (UvA) en was 40 jaar verbonden als taaldocent op Fontys Hogeschool Journalistiek (Tilburg) en auteur van  meer dan 30 titels op het gebied van Nederlands, taal, journalistiek en geschiedenis.

Wie deelneemt begint met een online quiz waarin je kennis en toepassingsvaardigheden worden getest. Op deze manier krijgt je docent inzicht met welke niveaus hij te maken heeft.

Per bijeenkomst ben je gemiddeld 5 uur kwijt, met voorbereiding, cursus volgen, werk insturen en feedback verwerken. Samen zo’n 20 uur tijdens de cursusduur. In de cursusplanning houden we rekening met tussenperiodes van twee weken.
Aan het einde de cursus krijg je een certificaat van het instituut. 

De cursus eindredactie kost € 195,–  Wie gebruik wil maken van persoonlijke, niet-groepsgebonden, begeleiding, betaalt een meerprijs. Samen met de docent maak je nadere afspraken en kun je in je eigen tempo aan het werk. 

© Copyright 2021 Bureaucontext.nl