Cursus Publieksonderzoek voor journalisten

Wat is het doel van de cursus Publieksonderzoek voor journalisten? 

Het publiek is in het journalistieke vak een steeds grotere factor geworden. Wie voor een specifieke doelgroep kan produceren, waarbij publieksbenadering het vertrekpunt is, voldoet aan een van de basisregels van het vak, namelijk publieksgerichtheid. Doelen zijn: hoe zet je een beperkte  digitale survey op, waarbij je data verzamelt, analyseert en ermee aan de slag gaat als journalist?

Tijdens vier bijeenkomsten gaan we  in op:

1. Hoe maak je een digitale survey
2. Hoe verzamel je informatie met sociale media / mobiele APP?
3. Op welke manier kun je de verzamelde data analyseren?
4. Hoe kun je met de data visuals maken voor je product?


Tussen de bijeenkomsten in, stuur je eigen survey / data  in die van feedback worden voorzien.

Je docent en coach  is Piet Kaashoek. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, Algemene Taalwetenschap (UvA) en was 40 jaar verbonden als taaldocent op Fontys Hogeschool Journalistiek (Tilburg) en auteur van  meer dan 30 titels op het gebied van Nederlands, taal, datajournalistiek en geschiedenis.

Wie deelneemt begint met het insturen van een journalistiek thema waarbij data worden gezocht tijdens de cursus. Je ontvangt het boek  Kaashoek, P.M. en M. Willemars (2016), Journalistiek denken en doen, Amsterdam: Boom. ISBN: 9789089538109
Bij het boek zit gratis online ondersteuning:
www.journalistiekdenkenendoen.nl

Per bijeenkomst ben je gemiddeld 5 uur kwijt, met voorbereiding, cursus volgen, werk insturen en feedback verwerken. Samen zo’n 20 uur tijdens de cursusduur. In de cursusplanning houden we rekening met tussenperiodes van twee weken.
Aan het einde de cursus krijg je een certificaat.

De cursus  kost € 335,–  Wie gebruik wil maken van persoonlijke, niet-groepsgebonden, begeleiding, betaalt een meerprijs. Samen met de docent maak je nadere afspraken en kun je in je eigen tempo aan het werk. 

© Copyright 2021 Bureaucontext.nl